A2-NLS3 新生命深海天然魚油(組合)

新生命深海天然魚油(組合)

A2-NLS3 新生命深海天然魚油(組合)

食用方法:每日2~4粒,飯後食用。多食無益。
包裝規格:每瓶60粒,一組3瓶,共180粒。
原產地:美國
保存方法:請放置陰涼乾燥地方,室溫保持在15°C~30°C,讓本品品質保持穩定。

產品說明

主成分:
Fish Body Oil 天然魚油....1000mg
(EPA、DHA、Contains Squalene)
Gelatin 明膠................................265mg
Glycerin甘油...............................131mg
Purified Water純水..................... 34mg
This product contains EPA162mg、DHA108mg