E1-B50L 福滿佳維他卓B50膜衣錠

福滿佳維他卓B50

E1-B50L 福滿佳維他卓B50膜衣錠

食用方法:成人每日一錠,多食無益。
包裝規格:90Tab
保存方法:請放置於陰涼乾燥處,室溫保持在15℃~30℃,讓品質保持穩定。

產品說明

產品特點:
高單位B群、增強體力。

主成分:
VITAMIN B1------------------------------------50mg
VITAMIN B2------------------------------------50mg
VITAMIN B6------------------------------------50mg
Nicocinamide----------------------------------30mg
VITAMINB12-----------------------------------50mg
Calcium Pantothenate-----------------------50mg
Choline Bitartrate-----------------------------50mg
Inositol-------------------------------------------50mg
Folic Acid--------------------------------------400mg
Biotin---------------------------------------------30mg
Lecithin------------------------------------------30mg
Yeast-------------------------------------------100mg
Parsley------------------------------------------10mg
Stearic Acid------------------------------------60mg
Silica---------------------------------------------12mg
Magnesium Stearate------------------------20mg
Calcium Carbonate----------------------------1mg
Dicalcium Phosphate------------------------60mg
Microcrystalline Cellulose--------------67.45mg